Quản lý kho hàng và hàng tồn kho tốt chính là một trong những nhân tố quan trọng góp phần làm nên thành công của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc quản lý hàng tồn kho luôn là vấn đề không hề đơn giản vì nó đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Theo thống kê hiện nay, có 3 phương pháp kiểm kho cơ bản mà các doanh nghiệp thường áp dụng là: kiểm kho theo cách truyền thống bằng sổ sách.

Với cách kiểm kho hàng truyền thống, việc kiểm kho diễn ra thủ công và sai sót, nhầm lẫn là điều khó tránh khỏi. Sử dụng Phần mềm quản lý bán vật tư nông nghiệp S2Retail  chuyên nghiệp dành cho các doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp, tính năng quản lý hàng tồn kho chính là lựa chọn tối ưu, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và hạn chế tối đa thất thoát trong quá trình kiểm kho.

Phần mềm quản lý bán vật tư nông nghiệp S2Retail quản lý chặt chẽ mọi quy trình nhập, xuất kho. Tự động thông báo tình hình hàng hóa trong kho, chi tiết đến từng mặt hàng, giúp việc quản lý trở nên dễ dàng hơn.

quản lý kho hàng
Hình ảnh minh họa

Quản lý Kho hàng và Mua hàng với Phần mềm quản lý bán vật tư nông nghiệp S2Retail 

Quản lý danh mục phân nhóm hàng hóa – Quản lý hàng hóa, Lô, số serial… Cho phép khai báo và quản lý n kho hàng không giới hạn.

Cho phép cấu hình làm việc theo 2 quy trình: Quy trình đầy đủ từ đơn đặt hàng đến đơn mua hàng rồi chuyển sang phiếu nhập kho và quy trình này được áp dụng hình thức kiểm duyệt phê duyệt/xác nhận trước. Hoặc có thể áp dụng quy trình đơn giản bắt đầu ngay với Phiếu nhập kho.

Quản lý kế hoạch nhập hàng, định mức, lập dự báo hàng tồn kho, cảnh bảo hết hàng khi tới ngưỡng …

Quản lý sổ kho hàng hóa : tồn đầu, nhập, nhập trả, xuất bán, xuất trả, tồn cuối)…

Quản lý giá vốn theo các hình thức FIFO, BQGQ … và các báo cáo lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng ….

Hỗ trợ in barcode(mã vạch) trực tiếp từ Phần mềm quản lý bán vật tư nông nghiệp S2Retail theo nhiều kiểu khác nhau Code 128, Code

phần mềm quản lý bán vật tư nông nghiệp
Hình ảnh minh họa

Quản lý Bán hàng (bán lẻ/bán sỉ) với Phần mềm quản lý bán vật tư nông nghiệp S2Retail 

Cho phép cấu hình làm việc theo 2 quy trình: Quy trình đầy đủ từ đơn đặt hàng sau đó được chuyển thành phiếu bán hàng tương ứng và quy trình này được áp dụng hình thức kiểm duyệt phê duyệt/xác nhận trước. Hoặc có thể áp dụng quy trình đơn giản bắt đầu ngay với phiếu bán hàng.

Tìm kiếm mặt hàng nhanh chóng dựa trên công cụ tìm kiếm thông minh và tìm kiếm với nhiều tiêu chí khác nhau

Cho phép định nghĩa giới hạn nợ, giới hạn số phiếu nợ, giới hạn số ngày nợ đối với từng khách hàng.

Cho phép ghi nhận hoa hồng cho n nhân viên trên cùng 1 phiếu xuất bán.Cảnh báo công nợ đến và quá hạn ngay khi bán hàng.

Quản lý Công nợ phải thu, phải trả Phần mềm quản lý bán vật tư nông nghiệp S2Retail 

Quản lý công nợ và cảnh báo công nợ quá hạn, có khả năng lập báo cáo dự báo công nợ phải thu quá hạn trong tương lai, xem được các khoản nợ khó đòi.

Đối trừ công nợ với khách hàng: Khi khách trả lại hàng, hệ thống cho phép nhà quản lý thực hiện việc đối trừ với các phiếu xuất để cân đối công nợ cho khách, đồng thời khi đưa ra báo cáo đối chiếu công nợ, mọi thông tin về việc đối trừ được thể hiện rõ và chi tiết.

Đối trừ công nợ với nhà cung cấp: tương tự khi thực hiện đối trừ công nợ với khách hàng.

Sổ quỹ Phần mềm quản lý bán vật tư nông nghiệp S2Retail 

Có riêng module Phiếu chi/ phiếu thu để ghi chép các khoản thu chi phục vụ quản lý doanh nghiệp.

Cho phép định nghĩa các lý do thu/ chi một cách dễ dàng và khoa học 

Báo cáo sổ quỹ bao gồm các giao dịch liên quan đến tất cả các chứng từ thu/ chi, số dư đầu kỳ và cuối kỳ. Có thể xem báo cáo theo kỳ hoặc khoảng thời gian bất kỳ. 

Quản trị hệ thống, phân quyền Phần mềm quản lý bán vật tư nông nghiệp S2Retail 

Quản trị nhóm user: cho phép thêm, sửa, xóa các nhóm user trong hệ thống

Quản trị user: cho phép thêm, sửa, xóa các user. User được phân quyền vào nhóm nào thì sẽ có toàn quyền mà nhóm user đó được phân. Ngoài ra, hệ thống còn cho phép 1 user nằm trong 2 hoặc nhiều nhóm (trong trường hợp user được kiêm nghiệm nhiều công việc của các nhóm khác nhau, khi đó quyền cao nhất của các nhóm đó sẽ được áp dụng cho user).

Có thể giới hạn quyền của user trên hệ thống: không được xem nhà cung cấp, không được sửa dữ liệu trong quá khứ, không được xem giá vốn …

Chuyển kho nội bộ Phần mềm quản lý bán vật tư nông nghiệp S2Retail 

Chuyển giữa các kho trong cùng 1 chi nhánh công ty

Chuyển kho giữa các chi nhánh khác nhau trong công ty

Chuyển kho yêu cầu phải xác nhận , hoặc không yêu cầu xác nhận.

Điều phối viên chuyển kho có thể quản lý được trạng thái các phiếu chuyển trên toàn công ty (không chỉ trong 1 chi nhánh).

Điều phối viên căn cứ vào báo cáo chuyển kho để nhắc nhở các thủ kho thực hiện duyệt/ xác nhận đã nhận đủ hàng theo đúng quy trình

Nếu admin cấu hình chuyển kho giữa các chi nhánh trong công ty yêu cầu phải duyệt/ xác nhận trên hệ thống thì trước khi thủ kho nhập xác nhận, số lượng trong kho nhập sẽ chưa tăng lên, trong khi kho xuất số lượng đã giảm(có thể hàng đang trên đường được chuyển đến kho nhập…)

Báo Cáo-Thống kê Phần mềm quản lý bán vật tư nông nghiệp S2Retail 

Báo cáo bán hàng, Báo cáo hàng bán trả lại, Tổng hợp bán hàng, Báo cáo thu tiền hàng,

Báo cáo thu chi chốt ca, báo cáo tăng trưởng doanh số,Các báo cáo lợi nhuận, lãi-lỗ,

Công nợ phải thu/ phải trả, Báo cáo dòng tiền, Khách nợ đến và quá hạn,m Báo cáo đối chiếu công nợ khách hàng/nhà cung cấp, Lịch sử mua bán .. .

Báo cáo sổ kho: Nhập-Nhập trả,Xuất-Xuất trả, Tồn cuối. Có thể xem chi tiết của từng kho hoặc tổng cộng nhiều kho…

Báo cáo tồn kho, hết hàng, theo dõi hàng tồn, công nợ phải trả, báo cáo mua hàng.

Báo cáo thu chi và sổ quỹ tiền mặt

Bảo mật hệ thống

Quản lý tài khoản sử dụng để đăng nhập vào chương trình Phần mềm quản lý bán vật tư nông nghiệp S2Retail 

Phân quyền người dùng: ai – được sử dụng module nào, tính năng gì, phạm vi ra sao (thêm-sửa-xóa-tìm-in-xuất)

Cấu hình chính sách toàn hệ thống: cho phép tắt hoặc bật chế độ ngăn cấm việc nhập dữ liệu sai ngày tháng; sửa giá, xem giá vốn, sửa chiết khấu, sửa thuế, sửa/ đổi mặt hàng khuyến mãi đi kèm mã hàng khi bán. Chức năng này sẽ giảm thiểu được sai sót của người sử dụng và ngăn chặn được hành vi cố tình gian lận. Sao lưu và phục hồi dữ liệu